B I B L I O G R A F I J A

spisak objavljenih radova R i M klas.

 

Odbranjen magistarski rad                                                               R82  (M72)

Uticaj prestanka pijenja kafe na vrednosti lipida u krvi. Vojnomedicinska akademija. 2006.g.

Radovi u međunarodnim časopisima                                            R52   (M24-2)

1.      Maric L., Krsmanovic B., Mraovic T., at all. The effectiveness of physical edukacion of the Military academy cadets during a four year study. Vojnosanitetski Pregled, (2013), vol. 70 br. 1, str. 16-20.

Rad u vodećem nacionalnom časopisu                                        R61 (M51-2)

2.      Mraović T., Radaković S., Pavlica M. Uticaj pijenja kafe na kardiovaskularni sistem. Vojnosanitetski pregled. 2003; 60(1):77-79.

Rad u zborniku međunarodnog skupa, štampan u celini        R54(M33-1)

3.      Janković Lj., Dragović S., Đurović B., Mraović T. Sadržaj 40K,226Ra i Cs u izvorskim i bunarskim vodama Srbije. Zbornik radova. Prvi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport. Banja Luka, 2006. 402-404.

4.      Ćulafić A., Stanković V., Krstić D., Golubović G., Mraović T. Uticaj dioksina iz majčinog mleka na zdravlje odojčeta. Prvi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2006. 411-413.

5.      Gligorijević J., Mazić N., Mraović T., Stanković V., Živić D. Kontrola bolničke sredine u prevenciji bolničkih infekcija. Zbornik radova, Prvi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2006. 278-279.

6.      Krstić D.,  Janković Z., Stojković D., Ćulafić A., Mraović T. Elektromagnetnom prospekcijom do zagađivača podzemnih voda industrijske zone Novog Sada. Zbornik radova, Prvi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport. Banja Luka, 2006. 405-410.

7.      Krstić D., Ćulafić A., Mraović T., Janković Lj. Efekti neravnomerne osvetljenosti radnog prostora. Zbornik radova, Prvi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2006. 280-284.

8.      Mraović T., Janković Lj., Krstić D., Gligorijević J., Ćulafić A., Radiohemijska aktivnost lekovitog bilja. Zbornik radova, Prvi međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2006. 287-289.

9.      Mazić N., Jovanović B., Miljević V., Gligorijević J, Jovanović S., Mraović T. Vakcinacija protiv hepatitisa B. Zbornik radova,  Prvi međunarodni kongres  Ekologija,  zdravlje,  rad,  sport.  Banja  Luka, 2006. 287-289.

10. Janković-Mandić Lj., Mraović T. Radijaciono-higijenska kontrola mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji  u toku  2007 .godine. Drugi međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport». Banja Luka. 25-28.jun 2008. str.278-80. isbn 978-99955-619-0-1

11. Mraović T., Janković-Mandić Lj. Radijaciono-higijenska kontrola kafe u Srbiji  u toku  2005-2007 .godine. Drugi međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport». Banja Luka. 25-28.jun 2008. str. 33-34. isbn 978-99955-619-0-1

12. Mraović T., Ćulafić A., Krstić D., Janković-Mandić Lj., Ranđelović D. Diterpeni kafeol i kafestol - zdravstveni značaj. Drugi međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport». Banja Luka. 25-28.jun 2008. str.30-32. isbn 978-99955-619-0-1

13. Mraović T., Radaković S., Janković Mandić Lj. Marker Inflamacije C-Reaktivni protein i gojaznost. Peti međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport». Banja Luka. 06.-09.09.2012. str.167-70. isbn 987-99955-789-3-6

14. Mraović T., Janković-Mandić Lj., Trajković D. Radijaciono-higijenska kontrola kafe u Srbiji u toku 2011-2012 godine. Peti međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport». Banja Luka. 06.-09.09.2012. str.163-6. isbn 987-99955-789-3-6

15. Tepšić Ostojić V., Dedić G., Mraović T.. Značaj određivanja kvaliteta života pacijenata nakon transplantacije matičnih ćelija hematopoeze kod hematoloških malignih obolenja. Peti međunarodni kongres «Ekologija, zdravlje, rad, sport». Uvodno predavanje. Banja Luka. 06.-09.09.2012. str.470-3. isbn 987-99955-789-3-6

.

Rad na nacionalnom skupu, štampan u celini                              R65 (M63=0.5)

16. Radaković S., Pavlica M., Mraović T. Ishrana i maligne bolesti. Zbornik radova X ekološka istina 2001 .IX Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Donji Milanovac, 2001; 355-358.

17. Mraović T., Radaković S., Pavlica M., Janković Lj. Nutritivni aspekti konzumiranja kafe. X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Ekološka istina 2002. Donji Milanovac, 2002; 174-176.

18. Radaković S., M. Pavlica., Mraović T. Ishrana u stresu i zaraznim bolestima. X Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine. Ekološka istina 2002. Donji Milanovac, 2002; 166-168.

19. Mraović T., Milivojević M., Pavlica M. Zdravstveni i nutritivni aspekti konzumiranja kafe.Tematski zbornik, III Eko konferencija. Zdravstveno bezbedna hrana. Novi Sad, 2004; 355-356.

20. Mraović T. Potencijalni uticaj pijenja kafe na pojavu dislipidemija. Zbornik radova Ekološka istina «Ekoist'05». Borsko Jezero, 2005; 231-234.

21. Mraović T., Milivojević M., Krstić D., Golubović G. Značaj unosa kalcijuma u nastanku iregulisanju gojaznosti. Zbornik radova. Ekološka istina «Ekoist'05». Borsko Jezero, 2005; 235-237.

22. Krstić D., Stojković K., Obradović G., Mraović T., Golubović G. Zdravstveni značaj trihalometana u vodi za piće. Zbornik radova.Ekološka istina «Ekoist'05». Borsko Jezero, 2005;.260-263.

23. Stojković K., Obradović G., Mraović T., Krstić D. Trihalometani u vodi i njihov uticaj na zdravlje. Monografija, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. IV Međunarodna Eko konferencija. Novi Sad, 2005. 99-103.

24. Golubović T., Krstić D., Mraović T., Merčep M. Kvalitet voda za piće Vojvodine. Monografija, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja. IV Međunarodna Eko konferencija.  Novi Sad, 2005. 87-91.

25. Janković Lj., Mraović T, Mišović M, Stojković K. Radionuklidi u uvoznim dijetetskim proizvodima i dečijoj hrani u toku 2005.godine. Zbornik radova. XXIII Simpozijum društva za zaštitu od zračenja SCG. Donji Milanovac, 2005. 85-88.

26. Mraović T., Janković Lj., Krstić D., Ćulafić A. Značaj lekovitog bilja u svakodnevnoj ishrani i njegova radiohemijska aktivnost-Tematska zbornik -proceedings, IV međunarodna Eko-konferencija. Novi Sad, 2006. 423-428.

27. Ćulafić A., Mraović T., Stanković V., Krstić D. Uticaj diksina iz namirnica na zdravlje ljudi. Tematski zbornik -proceedings, IV međunarodna Eko-konferencija, Novi Sad, 2006. 303-308.

28. Mraović T., Krstić D., Ćulafić A., Gligorijević J. Prisustvo aditiva u namirnicama sa osvrtom na zdravstveni aspekt. Tematski zbornik –Proceedings.  IV međunarodna Eko-konferencija. Novi Sad, 2006. 417-421.

29. Mraović T., Janković Lj. Radionuklidi u kafi kakau i čokoladi u Srbiji u toku 2006-2007. godine. Zbornik  radova, XXIV simpozijum društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Zlatibor 3-5.oktobar 2007.Str.115-118.

 

Rad na međunarodnom skupu, štampan u izvodu                      R72  (M34-0.5)

 

30. Mraovic T., Radakovic S., Radjen S., Mivojevic M. Possible role of coffee consumation on physical capacity in humans. 10th Annual Congress, European college of sport science july 13-16, Belgrade, Serbia. 2005. 303.

31. Mraovic T., Krstic D., Radakovic S., Radjen S. Effects of coffee cxonsuption on serum lipid profiles and phisycal capacity in health adults.  II congres for sport and physical education. Ohrid, 2005. 118-119.

32. Krstic D., Mraovic T., Golubovic G., Maric L. Phisical ability level of SCG army members. II congres for sports and physical education. Ohrid, 2005. 86-87.

33. Gligorijevic J., Mraovic T., Nikolic M., Lazarevic K. Global strategy on phisycal activity and health in countries in transition . II congres for sport and physical education. Ohrid, 2005. 91.

34. Culafic A., Mraovic T., Stankovic V., Krstic D., Gligorijevic J. Pessistent organic pollutionts in food and treir effects on human health. Macedonian Congress of Preventive Medicine. 2006. p.177.

35. Mraovic T., Culafic A., Gligorijevic J., Krstic D. Coffee consumpions and its influence on serum levels of total cholesterol and physical capacity. . Macedonian Congress of Preventive Medicine. 2006. p 165.

36. Culafic A., Mraovic T., Stankovic V., Krstic D., Gligorijevic J. Food hazards in organic food.  Macedonian Congress of Preventive Medicine. 2006.p.177.

37. Mraovic T., Culafic A., Gligorijevic J., Krstic D. Food additives as irreplaceable igredients of food we eat. . Macedonian Congress of Preventive Medicine. 2006. p.172.

38. Mraovic T., Gligorijevic J., Nikolic M., Mioljevic V. The effects of abstention from boiled coffee on serum cholesterol in healthy and overweight adults. 16th European Congress on Obesity, Geneva Swicerland, 14 -17 may, 2008. pg. 178.

39. Mraovic T., Culafic A., Gligorijevic J., Randlelovic D., Jankovic Mandic Lj. Possible role of coffee consumption on serum cholesterol level, blood pressure, and phisical activity in population of officers. 14th Congress Balkan Military Medical Committee. 10-14 May 2009. Sunny Beach, Bulgaria.p.91.

40. Randjelovic D., Mraovic T.,etc. Analized disease of eye in parachutists at last 10 years. 14th Congress Balkan military medical committee. 10-14 May 2009. Sunny Beach, Bulgaria, p.233.

41. 45. Randjelovic D., Mraovic T.,etc. Presbyopia in Military pilots.15th Congress Balkan military medical committee. 29 May- 03.jun 2010. Greece, p.145.

42. Randjelovic D., Mraovic T.,etc. Importance stereoscopes vision in air traffic controllers for air traffic safety.15th Congress Balkan military medical committee. 29 May- 03.jun 2010. Greece, p.145.

43. Maric L., Mraovic T. Differences in anthopometric characteristics of the students of the military academy during training period.15th Congress Balkan military medical committe. 29 May- 03.jun 2010. Greece, p.145.

44. Radjen S., Radakovic S., Stojkovic K., Mraovic T., Culafic A., Lazic S. Prevalence of owerweight and obesity in children aged 4 and 7 years. 11th Europian Nutrition Conference Madrid, Spain, October 26-29,2011.

45. Randjelovic D., Pavlovic M., Djurdjevic S., Kostic B.,  Medjedovic
S., Lazarevic Misic J., Mraovic T., V. Tepsic Ostojic V. Importance of the regular
ophtalomologican systematic review of military air force pilots. 16th Congress
of Balkan MIlitary Medical Comitee, 201
1, Bucharest, Romania. Abstract book  p.70.

 

 

Rad na nacionalnom skupu, štampan u izvodu                         R73 (M64=0.2)    

 

46. Mraović T., Radaković S., Pavlica M. Uticaj pijenja kafe na nivo ukupnog homocisteina u plazmi. XXXV Dani preventivne medicina. Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem. Niš, 2001. str.130.

47. Radaković S., Pavlica M., Mraović T. Procena statusa hroma u organizmu. XXXV Dani preventivne medicina. Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem. Niš, 2001. str.127.

48. Mraović T., Radaković S., Pavlica M.. Antioksidansi u hrani-značaj  u prevenciji bolestii. XXXVI Dani preventivne medicina. Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem. Niš, 2002. str.122.

49. Mraović T., Milivojević M., Krstić D., Stojković K. Uticaj pijenja kafe na nivo lipida u krvi. Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem. XXXIX Dani preventivne medicina. Niš, 2005. str.18.

50. Krstić D., Mraović T., Golubović G., Janković Lj. Osvrt na kvalitet voda za piće Vojvodine. Naučni sastanak sa međunarodnim učešćem. HHHIH Dani preventivne medicina. Niš, 2005. str.15.

51. Mraović T., Krstić  D., Golubović G., Milivojević M. Uloga kalcijuma u nastanku i regulisanju gojaznosti. .XIII međunarodni interdisciplinarni simpozijum «Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih». Novi Sad, 2005. str.69.

52. Krstić D., Mraović T., Golubović G., Marić L. Stepen fizičke sposobnosti pripadnika vojske SCG. XIII međunarodni interdisciplinarni simpozijum «Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih». Novi Sad, 2005. str. 50.

53. Janković Lj. Mraović T. Kontrola radionuklida u uvoznim dijetetskim proizvodima..HIII međunarodni interdisciplinarni simpozijum «Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih». Novi Sad, 2005. str.72.

54. Mraović T., Mašić Z, Glišić P. Ekstremni sportovi. HŠ Međunarodni inter-disciplinarni simpozijum «Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih». Novi Sad, 2005. str. 7.

55. Gligorijević J., Mraović T., Nikolić M., Lazarević. Fizička aktivnost i zdravlje-globalna strategija. HIII međunarodni interdisciplinarni simpozijum «Sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih». Novi Sad, 2005. str. 28.

56. Mraović T. Gojaznost u svetlu nutritivnog statusa kalcijuma. IV konferencija tehničara laboratotorijske medicine. Tara, 2005. str.83-84.

57. Pecikoza C., Mraović T.,  Krstić D.,  Golubović G. Higijenska ispravnost voda za piće Vojvodine. IV konferencijate tehničara laboratotorijske medicine. Tara, 2005. str. 80-81.

58. Ćulafić A., Mraović T., Janković Lj., Krstić D.. Prisustvo perzistentnih organskih zagađivača u majčinom mleku i njihov uticaj na zdravlje deteta, Zbornik rezimea sa uvodnim izlaganjem, IX kongres toksikologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Tara, 2006. str.174-195.

59. Mraović T., Ćulafić A., Janković Lj., Krstić D. Primese nastale kontaminiranjem zrna kafe. Zbornik rezimea sa uvodnim izlaganjem, IX kongres toksikologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Tara, 2006. str.178-179.

60. Ćulafić A., Mraović T., Krstić D., Stanković V., Barjaktarović V. Pravilna ishrana kao mera prevencije nastanka gojaznosti kod dece. HHHH Dani Preventivne medicine. Niš, 2006. str.18-19.

61. Mraović T., Krstić D., Gligorijević J., Ćulafić A. Uloga unosa kalcijuma hranom u regulisanju telesne težine. HHHH Dani Preventivne medicine. Niš, 2006. str.22.

62. Mraović T., Krstić D., Ćulafić A., Gligorijević J. Zdravstveni aspekti prisustva aditiva u namirnicama. HHHH Dani Preventivne medicine. Niš, 2006. str.31.

63. Krstić D., Mraović T., Ćulafić A,. Janković J. Bolest hleba. Zdravstveni aspekti prisustva aditiva u namirnicama. HHHH Dani Preventivne medicine. Niš, 2006. str.32-33.

64. Janković Lj., Mraović T., Krstić D. Radionuklidi u uvoznim dijetetskim proizvodima. Prvi kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem. Beograd, 2007. str. 85-86.

65. Mraović T., Janković Lj., Krstić D. Kontrola radionuklida u uvoznim dijetetskim proizvodima namenjenim deci. Prvi kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem. Beograd, 2007. str.87-88.

66. Gligorijević J., Mraović T., Stanković V., Ćulafić A.. Preporuke za rehidrataciju sportista. XV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum ”Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih”, zbornik sažetaka, Novi Sad, 11-12. oktobar 2007.ISBN 978-86-86025-07-4.str.30.

67. J Gligorijević, T Mraović, V. Stanković, A. Ćulafić. Anorexia nervosa kod sportista. XV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum ”Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih”, zbornik sažetaka, Novi Sad, 11-12. oktobar 2007.ISBN 978-86-86025-07-4.str.31.

68. Mraović T., Krstić D., Gligorijević J., Marić L. Uticaj pijenja kafe na fizičku sposobnost ljudi. XV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum ”Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih”, zbornik sažetaka, Novi Sad, 11-12. oktobar 2007.ISBN 978-86-86025-07-4.str.40.

69. Mraović T., Janković Mandić Lj. Radioaktivnost proizvoda od kafe u Srbiji u toku 2006-2007.god. XV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum ”Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih”, zbornik sažetaka, Novi Sad, 11-12. oktobar 2007.ISBN 978-86-86025-07-4.str.41.

70. Marić L, Krsmanović B., Mraović T. Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja različitog profesionalnog opredeljenja obzirom na uslove rada. XV Međunarodni interdisciplinarni simpozijum ”Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih”, zbornik sažetaka, Novi Sad, 11-12. oktobar 2007.ISBN 978-86-86025-07-4.str.12.

71. T. Mraović , Lj. Janković-Mandić. Radioaktivnost proizvoda od kafe i kakaa u Srbiji u toku 2006-7.god. XXXXI Dani Preventivne medicine. Niš. 26-30 septembar 2007. str.

 

72. Tatjana Mraović, A. Ćulafić, K. Stojković, D. Ranđelović, Jelena Gligorijević. Moguća uloga pijenja kafe na vrednost holesterola u serumu i vrednosti krvnog pritiska. Zbornik radova i sažetaka X međunarodnog kongresa preventivne medicine. Vrnjačka Banja 18-22. jun 2008; 98-99.

73. Ćulafić A., Stanković V., Mraović T. HACCP sistem za upravljanje bezbednošću hrane. Zbornik radova i sažetaka X međunarodnog kongresa preventivne medicine. Vrnjačka Banja 18-22. jun 2008; 90-91.

74. Mraović T., Janković-Mandić Lj. Radijaciono-higijenska kontrola čajeva u Srbiji u toku 2006-2007. Zbornik radova i sažetaka X međunarodnog kongresa preventivne medicine. Vrnjačka Banja 18-22. jun 2008; 221.

75. Gligorijević J.,  Mraović T,. Stanković V., Egić T. Balans tečnosti kod elitnih sportista – značaj i aktuelne preporuke. 11. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem. Beograd, 15-18.oktobar 2008; 214-217.

76. Gligorijević J., Mraović T., Stanković V., Ćulafić A. Medicinska nutritivna terapija kod primene antagonista vitamina K. 11. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem. Beograd, 15-18.oktobar 2008; 53-56.

77. Ćulafić A., Mraović T., Stanković V., Atlagić N., Barjaktarović V., Gligorijević J. Multidisciplinarni pristup u prevenciji i lečenju gojaznosti dece. 11. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem. Beograd, 15-18.oktobar 2008; 81-83.

78. Mraović T., Ćulafić A., Gligorijević J., Petković D., Džudović B..  Moguća uloga pijenje kafe na vrednost holesterola u serumu, vrednost krvnog pritiska i fizičku sposobnost u populaciji oficira. 11. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem. Beograd, 15-18.oktobar 2008; 280-282.

79. Randđelović D., Mraović T., etc. Značaj stereovida kod pilota helikoptera. XI Kongres Oftalmologa Srbije. 22.-25.septembar 2010. Subotica, str. 85.

80. M. Đolić, Lj.Janković-Mandić, T. Mraović, A.Onjia. Dioksini u hrani. XLVI međunarodni kongres Dani Preventivne Medicine, 25-28.09.2012. Niš.

81. Mraović T., Radaković S., Rađen S., Janković Mandić Lj., Tepšić Ostojić V., Ranđelović D. C-reaktivni protein kao marker inflamacije, i gojaznost. XLVI međunarodni kongres Dani Preventivne Medicine, 25-28.09.2012. Niš.

82. Mraović T., Janković Mandić Lj., Tepšić Ostojić V., Ranđelović D. Kontrola radijaciono –higijenske ispravnosti kafe u srbiji tokom 2011-2012 godine. XLVI međunarodni kongres Dani Preventivne Medicine, 25-28.09.2012. Niš.

83. Radaković S., Šurbatović M., Ristanović E., Rađen S., Mraović T., Tambur Z., Savić D., Lazić S.. Kontrola ispravnosti vode u bazenima za vreme velikih sportskih manifestacija. XLVI međunarodni kongres Dani Preventivne Medicine, 25-28.09.2012. Niš.

84. Mraović T., Radaković S., Rađen S., Janković Mandić. Lj., Tepšić Ostojić V., Ranđelović D. C-reaktivni protein kao marker inflamacije, i holesterol kod predgojaznih i gojaznih žena. 12. Kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem, ishranom do zdravlja u 21. veku. ISBN 978-86-909633-2-4.http://www.hrana-ishrana.org/wp-content/uploads/2012/11/Izvodi-radova-sa-ISBN.

85. Đolić M., Janković-Mandić Lj., Mraović T.,Onjia A. Dioksini u hrani. 12. kongres o ishrani sa međunarodnim učešćem, ishranom do zdravlja u 21. Veku. Isbn 978-86-909633-2-4. http://www.hrana-ishrana.org/wp-content/uploads/2012/11/Izvodi-radova-sa-ISBN.

86. Maja Djolic, Tatjana Vasiljevic, Ljiljana Jankovic-Mandic, Tatjana Mraovic,  Antonije Onjia. Influence Of Dioxins On The Environment And Human Health. Belojevic G. (Ed.) Proceedings of The First International Congress on Hygiene and PreventiveMedicine. Belgrade, 22-24 May 2013, Serbian Medical Society, ISBN 987-86-6061-034-0. p.26

 

 

^ Vrh strane ^
* Home * Ishrana * Zdravlje * Dijeta * Media * Kontakt *

ZdravaDijeta ©